Logo Anatomie1  
 

Roerdomplaan 10
3084 NM Rotterdam

Tel. 010-481 11 55
Fax 010 - 210 16 89

streep Buitenaanzivht Anatomie2  
        Anatomie3  
   

Huisreglement

In het belang van zowel therapeut als patient hebben wij een aantal huisregels opgesteld, die een prettige en professionele behandeling garanderen:

  • Wanneer u een afspraak heeft, kunt u in de hal wachten. U wordt opgehaald door uw behandelaar.

  • Bij de eerste behandeling stelt de fysiotherapeut u een aantal vragen over uw klacht, doet een lichamelijk onderzoek naar stoornissen en maakt met u een plan voor verdere behandeling.

  • De werkwijze van de fysiotherapeut zal, in de meeste gevallen, verlopen volgens richtlijnen en procedures zoals opgesteld door onze beroepsgroep [KNGF] en zorgverzekeraars.

  • Wanneer u bezwaren tegen of klachten heeft over de behandeling overlegt u dit dan met uw fysiotherapeut. Deze zal al het mogelijke doen om uw bezwaren weg te nemen. Mocht het niet tot een oplossing komen dan kunt in het uiterste geval een klacht indienen bij de klachtencommissie van onze beroepsgroep.

  • Het kan zijn dat wij het nodig vinden te berichten of overleggen met huisarts,verwijzer of bedrijfsarts. Wanneer u bezwaar heeft tegen dergelijke berichtgeving of overleg, vragen wij u dit aan uw behandelaar schriftelijk mede te delen.

  • Tijdens de werkuren zijn wij druk met patiënten behandeling. Probeert u het bellen zoveel mogelijk te beperken. Mocht u het toch nodig vinden te bellen in werkuren en zijn wij niet in staat op te nemen, spreekt u dan duidelijk uw naam en telefoonnummer in op de voicemail. Wij bellen u dan zo spoedig mogelijk terug.

  • Behandelingen dienen 24 uur voor de afspraak te worden afgezegd. Mocht u dit later doen, of wanneer een afspraak vergeten wordt kunnen wij volgens de richtlijnen 75% van het behandel tarief in rekening brengen.

  • De praktijk is nimmer verantwoordelijk voor eigendommen van de patiënt/cliënt.
  • U wordt, vanuit hygienisch oogpunt, verzocht bij ieder bezoek een badlaken mee te nemen. U wordt verzocht, tijdens oefenen, sportkleding en schone sportschoenen te dragen.

  • Wij zijn op geen enkele wijze juridisch verplicht om informatie aan derden (b.v. letselschade bureau's) over te dragen. Wel heeft u, wanneer u dit wilt, recht op inzage in en indien nodig, een copie van uw behandeldossier.
Anatomie4