Logo Anatomie1  
 

Roerdomplaan 10
3084 NM Rotterdam

Tel. 010-481 11 55
Fax 010 - 210 16 89

streep Buitenaanzivht Anatomie2  
        Anatomie3  
   

Kinderfysiotherapie

Elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier, maar bij sommige lijkt die ontwikkeling toch anders of langzamer te gaan. Veel ontwik- kelingsproblemen hebben een relatie met de manier waarop uw kind zich beweegt of leert bewegen (de motoriek). De kinderfysiotherapeut is specialist in het signaleren en behandelen van motorische problemen bij kinderen tussen 0 en 18 jaar.

Waarom kinderfysiotherapie?
Bij elke leeftijd horen bepaalde motorische vaardighe- den die je onder de knie moet krijgen. Als kinderen dit niet goed leren en daardoor een verkeerde houding aannemen of hun motoriek niet goed ontwikkelen, kunnen ze daar veel last van krijgen. Niet alleen lichamelijk, maar ook sociaal-emotioneel. Je evenwicht verliezen, onhandig zijn, niet kunnen meekomen met de gym of met spelletjes op het schoolplein, kan een kind erg onzeker maken en zijn functioneren sterk beinvloeden. Kinderfysiotherapie geeft kinderen net dat extra steuntje, om die vaardigheden zelf goed onder de knie te krijgen. Ook voor kinderen die door een ziekte of handicap in hun bewegingsvrijheid worden beperkt, kan kinderfysiotherapie veel betekenen. Ze leren om op een aangepaste manier, optimaal te bewegen.

Kan ik een afspraak maken?
Sinds 1 januari 2006 kunt u ook zonder verwijzing van huisarts of specialist zelf een afspraak maken bij de kinderfysiotherapeut. Door de zorgverzekeraars wordt vanuit de basisverzekering in totaal 18 behandelingen kinderfysiotherapie volledig vergoed. Kijk voor de exacte voorwaarden uw polis na of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Anatomie4