Logo Anatomie1  
 

Roerdomplaan 10
3084 NM Rotterdam

Tel. 010-481 11 55
Fax 010 - 210 16 89

streep Buitenaanzivht Anatomie2  
        Anatomie3  
   

Nieuwsbrief  Fysioroerdomp - Nr 1

De eerste nieuwsbrief van de Fysiotherapie Roerdomplaan is een feit. De nieuwsbrief zal 4x per jaar verschijnen om u op de hoogte te brengen van alle ontwikkelingen binnen de praktijk en ons vakgebied.

Bij Fysiotherapie Roerdomplaan kunt u naast de reguliere fysiotherapie ook terecht voor:

Daarnaast bieden wij speciale beweegprogramma’s aan voor onder meer de volgende aandoeningen:

 • COPD
  Voor mensen met chronische luchtwegproblemen. Het programma richt zich vooral op het verbeteren van hart- en longfunctie en gezond en verantwoord bewegen.
 • Diabetes
  Bij het beweegprogramma voor mensen met suikerziekte gaat het om verantwoord en gezond bewegen.
 • Etalagebenen (Claudicatio Intermittens)
  Vernauwing van de perifere vaten kan voor pijnlijke benen zorgen tijdens inspanning. Looptraining kan u helpen in beweging te blijven en de problemen in uw dagelijks leven t.g.v. etalagebenen te verminderen.
  Deze programma’s worden begeleid door Wout van den Heuvel.

Kinderfysiotherapie, Kinderergotherapie & Kinderlogopedie

Vanaf 1 november 2011 is de praktijk uitgebreid met nieuwe disciplines, namelijk:

Kinderfysiotherapie zal ingevuld worden door Nynke Winkelman.

Als kinderfysiotherapeut begeleiden wij kinderen van 0 tot 18 jaar, met motorische problemen met als doel hen zo optimaal mogelijk te laten bewegen en te ontwikkelen.
Kinderen leren spelenderwijs: door te bewegen en te spelen, ontdekken kinderen hun wereld en ontwikkelen zij hun zintuigen en motoriek. Goed bewegen is belangrijk voor de ontwikkeling van het kind! Bij sommige kinderen is sprake van een bewegingsprobleem. De ontwikkeling kan vertraagd, bedreigd of afwijkend zijn.
Uiteraard vragen kinderen om een eigen benaderingswijze, aangepast aan het specifieke ontwikkelingsprofiel van het kind. Veel meer dan bij volwassenen hebben we te maken met een voortdurende verandering op basis van groei en ontwikkeling. Tijdens de kinderfysiotherapeutische behandeling speelt dit een centrale rol.


Fysiotherapie in 2012, wat gaat er veranderen?

Geen centje pijn in 2012? Verzeker u van genoeg Fysiotherapie!
Jaarlijks gaan ongeveer drie miljoen mensen naar de fysiotherapeut. Kort-weg kan worden gesteld dat fysiotherapie beperkt wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Een goede aanvullende verzekering, waarin voldoen-de behandelingen fysiotherapie zijn opgenomen, is daarom aan te raden!

Fysiotherapie binnen de wettelijk verplichte basisverzekering
Bij de dekking voor fysiotherapie in de basisverzekering wordt onderscheid gemaakt tussen jongeren tot 18 jaar en volwassenen.
Voor volwassen geldt dat in het kalenderjaar 2012 de eerste 20 behandelingen niet vergoed worden uit de basisverzekering. Bij bepaalde chronische aandoeningen, is het mogelijk ná de 20e behandeling in aanmerking te komen voor vergoeding uit de basisverzekering.
Voor kinderen en jongen tot 18 jaar geldt voor het kalenderjaar 2012 als basisregel dat de eerste 9 behandelingen voor fysiotherapie gedekt worden door de basisverzekering, met de mogelijkheid van nog 9 extra behandelingen als de eerste 9 behandelingen nog niet het gewenste resultaat hebben. Mochten er meer behandelingen nodig zijn, dan geldt in principe dat deze niet door de basiszorgverzekering worden gedekt. Voor bepaalde aandoeningen geldt echter dat mogelijk alle behandelingen worden vergoed.

Een passende aanvullende verzekering
Het is dus mogelijk dat u fysiotherapie nodig hebt voor een aandoening, welke niet of slechts gedeeltelijk wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Wij raden u aan een passende aanvullende verzekering af te sluiten waarin voldoende behandelingen fysiotherapie zijn opgenomen. Het kan immers gebeuren dat u onverwacht een beroep moet doen op de hulp van de fysiotherapeut. Bijvoorbeeld bij sportblessures of na een ongelukje.

Bron: http://www.defysiotherapeut.com/bent-u-goed-verzekerd_.html


Tips voor deze winterperiode

Kunt u de pepernoten, kerstkransjes, oliebollen en over heerlijke toetjes niet laten staan? Zorg dan dat u meer in beweging komt!! Neemt u meer calorieën in? Zorg dan dat u meer calorieën verbrandt!
Bemerkt u dat u zich minder energiek en juist futloos voelt? Ga eens lekker buiten wandelen. De beste tijd om dit te doen is overdag, in het daglicht. Uit onderzoek ik gebleken dat daglicht een gunstig effect heeft op uw gemoedstoestand en dat komt goed uit in deze donkere dagen, met weinig daglicht.
Combineer deze bovenstaande tips. Gezond het oude jaar oud en gezond het nieuwe jaar in.
Lukt het u niet alleen? Kijk dan op onze website waar u gezamenlijk kunt sporten.

Website met openingstijden, specialisaties, etc. www.fysioroerdomp.nl

 

Anatomie4