Adresgegevens
Bezoekadres

Roerdomplaan 10
3084 NM Rotterdam


Algemeen telefoonnummer

010 - 481 11 55


Fax

010 - 210 16 89


Algemeen emailadres

Openingstijden

Maandag: 07:30 - 19:00
Dinsdag: 07:30 - 21:00
Woensdag: 07:30 - 21:00
Donderdag: 07:30 - 20:00
Vrijdag: 07:30 - 18:00

Modelregeling

Modelregeling fysiotherapeut–patiënt

In het belang van zowel patiënt als therapeut, hebben wij een modelregeling opgesteld, waarin wordt vastgelegd wat de patiënt en therapeut van elkaar mogen verwachten, om zodoende tot een optimale behandeling te komen:

  • Samenwerking is de basis van een goede relatie tussen u als patiënt en de fysiotherapeut. Daarvoor moet men elkaar als gelijken behandelen en moet men duidelijke afspraken maken. Zowel u als de fysiotherapeut zijn verplicht gemaakte afspraken na te komen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal een ieder dit tijdig aangeven.

  • De fysiotherapeut heeft de plicht u duidelijke informatie te geven over het voorgestelde onderzoek en behandeling. De fysiotherapeut zal u informeren bij aanvang van en tijdens de behandeling. U als patiënt heeft de taak om informatie die van belang is te verstrekken aan de fysiotherapeut. Alleen dan kan de fysiotherapeut u een goede behandeling bieden.

  • De fysiotherapeut respecteert bij het adviseren en behandelen uw persoonlijke omstandigheden en wensen.

  • U mag van de fysiotherapeut een deskundige behandeling verwachten. Indien nodig overlegt de fysiotherapeut met collegae en wint informatie in bij andere hulpverleners die rechtstreeks bij uw behandeling betrokken zijn zoals de behandelend arts.

  • Uw privacy zal worden gerespecteerd. Alles wat u met een fysiotherapeut bespreekt zal vertrouwelijk worden behandeld. Alleen met uw nadrukkelijke toestemming mag aan uw partner, familie of vrienden informatie worden doorgegeven. U als patiënt dient het privé-leven van de fysiotherapeut te respecteren.

  • De fysiotherapeut houdt een dossier bij met gegevens over de behandeling. U heeft recht op inzage in uw dossier.

  • Bij aanvang van en tijdens de behandeling bent u in principe vrij in het kiezen van een fysiotherapeut.

  • Wanneer u een klacht heeft, probeer deze dan eerst te bespreken met de fysiotherapeut. Komt u er samen niet uit, dan kunt u terecht bij de klachtencommissie van de KNGF of bij het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg in uw regio.

Image