Adresgegevens
Bezoekadres

Roerdomplaan 10
3084 NM Rotterdam


Algemeen telefoonnummer

010 - 481 11 55


Fax

010 - 210 16 89


Algemeen emailadres

Openingstijden

Maandag: 07:30 - 19:00
Dinsdag: 07:30 - 21:00
Woensdag: 07:30 - 21:00
Donderdag: 07:30 - 20:00
Vrijdag: 07:30 - 18:00

Kinderfysiotherapie

Wat is kinderfysiotherapie?

Kinderfysiotherapie richt zich op problemen rondom het bewegen en het bewegingssysteem van kinderen en jongeren (0-18 jaar). Wanneer uw kind problemen ondervindt met bewegen, dan is de kinderfysiotherapeut de aangewezen zorgverlener.

Een kinderfysiotherapeut is goed opgeleid en heeft na de basisopleiding fysiotherapie de vervolgopleiding kinderfysiotherapie afgerond. De kinderfysiotherapeut werkt altijd, na onderzoek gedaan te hebben, volgens een behandelplan. Wanneer nodig wordt overlegd met andere disciplines, zoals de arts, leerkracht, logopedist of ergotherapeut.

Image

Verwijzing en vergoeding

Vaak zijn het de ouders of de leerkrachten die signaleren dat een kind motorische problemen heeft. Maar ook de huisarts, de jeugdarts (consultatiebureau of schoolartsendienst), kinderarts en de kinderrevalidatiearts signaleren of een kind in zijn ontwikkeling belemmerd wordt. Zij kunnen u dan verwijzen naar de kinderfysiotherapeut.

Kinderfysiotherapie zonder verwijzing

U kunt ook zonder verwijsbriefje bij de kinderfysiotherapeut terecht. Bij behandeling door een geregistreerd kinderfysiotherapeut worden de kosten geheel of gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekeraar. Dit kunt u nagaan in uw polis of informeer ernaar bij uw zorgverzekeraar.

Image

Kan ik een afspraak maken?

Sinds 1 januari 2006 kunt u ook zonder verwijzing van huisarts of specialist zelf een afspraak maken bij de kinderfysiotherapeut. Door de zorgverzekeraars wordt vanuit de basisverzekering in totaal 18 behandelingen kinderfysiotherapie volledig vergoed. Kijk voor de exacte voorwaarden uw polis na of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Image

SI- therapie (sensorische informatieverwerking)

Sinds 1 januari 2006 kunt u ook zonder verwijzing van huisarts of specialist zelf een afspraak maken bij de kinderfysiotherapeut. Door de zorgverzekeraars wordt vanuit de basisverzekering in totaal 18 behandelingen kinderfysiotherapie volledig vergoed. Kijk voor de exacte voorwaarden uw polis na of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Problemen in de schrijfmotoriek

In groep 3 leren de kinderen in een korte periode schrijven. Meestal eerst in blokletters en na enkele maanden in verbonden schrift. Dit is afhankelijk van de schrijfmethode van school. Allerlei factoren spelen hierbij een rol. De pen moet goed worden vastgehouden. De grootte van de letters moet constant zijn, niet te groot en ook niet te klein. Het schrijven moet een vloeiende beweging zijn anders ontstaat schrijfkramp.

Schrijven is een moeilijke vaardigheid. Bij de meeste kinderen verloopt dit leerproces zonder problemen. Dit geldt echter niet voor alle kinderen. Wanneer de oorzaak gelegen is in de uitvoering van de schrijfbeweging, kan de kinderfysiotherapeut ingeschakeld worden.

Ook in de hogere groepen kunnen schrijfproblemen voorkomen. Het schrijven kan slordig en onleesbaar zijn, het tempo kan onvoldoende zijn of het kind geeft pijnklachten aan tijdens of na het schijven. Ook dan kan een kinderfysiotherapeut hulp bieden.

De hulpvraag kan zijn:

  • Mijn kind schrijft slordig.
  • Mijn kind schrijft krampachtig en gespannen.
  • Het tempo van schrijven is erg laag.
  • Mijn kind houdt de pen op een vreemde manier vast.
  • Mijn kind is linkshandig en heeft zodoende problemen met schrijven.

Voorkeurshouding

Wat is een voorkeurshouding?

Een baby met een voorkeurshouding draait het grootste gedeelte van de tijd zijn hoofdje naar één kant. Het ontwikkelen van een voorkeurshouding komt veel voor. Als een baby te lang in de voorkeurshouding ligt ontstaat een plat hoofdje of scheef hoofdje, omdat het schedeltje nog zacht is. Dan spreken we van een plagiocephalie of een brachycephalie. In de baarmoeder is er geen druk op het hoofdje van de baby, maar na de geboorte komt het hoofdje op een "harde" ondergrond te liggen. Door deze "harde" ondergrond kan het nog zachte schedeltje afplatten.

De richtlijn ter preventie van wiegendood die in Nederland sinds de jaren negentig wordt gevolgd, adviseert baby's op hun rug te laten slapen, totdat ze zelfstandig kunnen omrollen. Sinds het invoeren van dit goede advies is het aantal kinderen met een asymmetrisch hoofdje toegenomen. Sommige baby's hebben nog niet voldoende kracht om hun hoofdje zelf regelmatig te draaien en blijven dan te lang met hun hoofdje aan één kant liggen, wat de afplatting alleen maar meer maakt.

  • De mate van afplatting van de schedel kan gemeten worden, dit wordt plagiocephalometrie genoemd.
  • Er wordt, met behulp van een zachte thermoplast band, een afdruk van het scheve hoofdje gemaakt.
  • De plagiocephalometrie kan gebruikt worden om de mate van verbetering in kaart te brengen.

Mijn voorkeur gaat uit naar het behandelen van de baby’s met een voorkeurshouding aan huis zodat ik adviezen aan uw thuissituatie kan aanpassen. Een ander belangrijk voordeel is dat uw kind zo min mogelijk belast hoeft te worden met het reizen naar de praktijk. Op deze manier is de kans het grootst dat uw kind op moment van behandeling uitgerust is en zich comfortabel voelt. Op deze manier is het mogelijk om al met jonge baby’s kortdurend wat oefeningen te kunnen doen.